Hög tid släppa åldersnojan! | Jane af Sandeberg
15818
post-template-default,single,single-post,postid-15818,single-format-standard,bridge-core-3.1.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive
 

Hög tid släppa åldersnojan!

Hög tid släppa åldersnojan!

Efter att ha intervjuat forskare och rekryterare blir bilden allt starkare bekräftad. Vi har en hang-up när det gäller ålder i vårt land.
– Många har berättat för mig att det har blivit allt vanligare att företag sätter upp mål för att sänka snittåldern bland de anställda, från till exempel 45 år till 37. Fast ingen tycks veta varför, säger Christian Maravelias, professor i organisationsstudier vid SU.
Några andras kommentarer som inte kom med i artikeln:
– Jag jämför med ett idrottslag, där vill man ha de bästa på plan…. Rekryterare.
– Här i Sverige umgås vi liksom i femårsspann, säger hen med mycket kontakter i Italien.
– Det finns en norm och många verkar rädda att bryta den. Följden blir att den rådande kulturen i ett företag hela tiden förstärks. Trots att vi vet att mångfald ökar lönsamheten.
Forskare menar att åldersdiskrimineringen i Sverige är betydligt starkare än både diskriminering utifrån kön och etnisk härkomst.

Artikel publicerad i Fokus februari 2019.